سوال و پاسخ درس مدیریت راهبردی - تهیه کننده خانم موسوی 93/04/11

 1. 1.  مدیریت را تعریف نمایید و دو مورد از انواع مدیریت را نام ببرید.

مدیریت عبارت است از فرآیند منظم در جهت تحقق هدف های معین و از طریق ایجاد روابط میان  منابع موجود مادی و انسانی به طور کارا و اثربخش در برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل

 • مدیریت مستقل یا استبدادی (Autocratic)
 • مدیریت خالصانه یا پدرانه (Paternalistic)
 • مدیریت دموکراتیک
 • مدیریت آزاد یا عدم مداخله (laissez-faire
 1. 2.       مفهوم نهاد را توضیح دهید.

نهاد عبارتست از نظام سازمان یافته ای از روابط اجتماعی که در برگیرنده ی برخی از ارزش ها و فرآیندهای مشترک است و برای پاسخگوئی به برخی از نیازهای اساسی جامعه بوجود آمده است.

 1. 3.       مفهوم سازمان را توضیح دهید .

سازمان عبارتست از "اجتماع دو یا چند نفر و همکاری آنها برای نیل به هدفی مشترک از طریق تقسیم کار و وظایف و از مجرای سلسله مراتب اختیار و مسئولیت.سازمان عبارت است از هماهنگی معقول عده ای از افراد که برای تحقق هدف مشترکی از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی به طور پیوسته فعالیت می کنند

 1. 4.       از ویژگیهای سازمان چهار مورد را نام ببرید.

  سازمان مأموریت یا هدف ویژه‌ای دارد.

      سازمان  برای هدفش برنامه و استراتژی دارد.

       سازمان برای بقاء به دیگر سازمان‌ها وابسته است

       هیئت حاکمه مستقلی دارد

       از بخش‌های مختلف تشکیل شده است

       دارای ساختاری فیزیکی و منطقی است

 1. 5.       انواع سازمان را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید.

سازمان رسمــــی                                   غیــــررسمــــی

سازمان غیررسمی یک شبکه روابط شخصی و اجتماعی است که در قالب سلسله مراتب سازمانی وجود ندارد. بلکه خودبخود و در شرایط روابط افراد با یکدیگر شکل می گیرد.

 1. 6.       حداقل دو مورد از تفاوتهای سازمان و نهاد را به اختصارشرح دهید

نهادها از طرف جامعه پذیرفته شده، به رسمیت شناخته مى‌شوند، و افراد به ارزش‌ها، اصول، قواعد و هنجارهاى معمول آن پایبند هستند. در حالى‌که این چینن پذیرش و پایبندى در مورد سازمان‌ها کمتر وجود دارد.

نهاد به گفته سامنر و کلر، فعالیتى است حیاتى که در مجموعه‌اى از آداب و رسوم و تشریفات اجتماعى محصور مى‌باشد. در حالى‌که در سازمان‌ها، آداب و رسوم و تشریفات اجتماعی، دخالت چندانى ندارند و چه بسا که با آنها مخالف هستند.

نهادها، از طبیعت جامعه برخاسته و از دوام، عمومیت، فناناپذیرى و پویائى برخوردار است و کم و بیش خود را بر افراد تحمیل مى‌کند. درحالى‌که این ویژگى کمتر در سازمان وجود دارد.

 1. 7.        مفهوم بوروکراسی را شرح دهید.

بوروکراسی را غالباً مترادف با سازمان رسمی می دانند در سازمان ها ،برمبنای اختیار ،روابطی پدید می آید که اجازه می دهد برخی افراد برای برخی دیگر دستور صادر کنند این دستور به سه صورت : اقتدار فرمند یا شخصیتی ( جاذبه یا امتیاز شخصیتی فرد دستوردهنده ) ، اقتدار سنتی ( رسوم ، سنت ها ، عرف و عدالت ) و اقتدار عقلانی یا قانونی ( قوانین و مقرراتی که برای برقراری نظم اجتماعی وضع شده اند ) مشروعیت پیدا کرده و قانونی می شود .

 1. 8.       مهم ترین عناصر بوروکراسی را نام ببرید.(چهارمورد)

   سلسله مراتب

   قابلیت های حرفه ای

   جنبه های شغلی

        قوانین ،مقررات و آئین نامه های اجرائی

 1. 9.        مفهوم راهبرد(استراتژی) را توضیح دهید.

می‌توان مدیریت راهبردی را اینگونه تعریف کرد: هنر و علم تدوین، اجراء و ارزیابی تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف‌های بلند مدت خود دست یابد. همانگونه که از این تعریف استنباط می شود در مدیریت راهبردی برای کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تاکید می­شود: هماهنگ کردن مدیریت، بازاریابی، امور مالی ( حسابداری )، تولید (عملیات)، تحقیق و توسعه و سامانه های اطلاعات رایانه ای در بسیاری از دانشگاهها و دانشکده­ها

 1. 10.    مراحل مدیریت راهبردی را نام ببرید.

    تدوین راهبرد،                    اجرای  راهبرد ها                         ارزیابی راهبرد ها.

 1. 11.    منظور از تدوین راهبرد چه می باشد به اختصار شرح دهید

مقصود از تدوین راهبرد این است که ماموریت سازمان تعیین شود، شناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می کنند یا فرصتهایی را بوجود می‌آورند. شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدف­های بلند مدت، در نظر گرفتن راهبرد­های خاص جهت ادامه فعالیت.

 1. 12.    منظور از اجرای راهبرد چه می باشد به اختصار شرح دهید

اجرای راهبرد­ها ایجاب می­کند که سازمان هدف‌های سالانه در نظر بگیرد، سیاست­ها را تعیین کند، در کارکنان انگیزه ایجاد نماید و منابع را به گونه‌ای تخصیص دهد که راهبرد­های تدوین شده به اجرا درآید. اجرای راهبرد ها مستلزم توسعه فرهنگی است که راهبرد ها را تقویت نماید، یک ساختار اثر بخش سازمانی شالوده‌ریزی کند، تلاش‌های بازاریابی را هدایت نماید، بودجه بندی کند، سامانه اطلاعاتی به وجود آورد و از آنها استفاده نماید و سرانجام با توجه به عملکرد سازمان خدمات کارکنان را جبران نماید (بین عملکرد و جبران خدمات کارکنان رابطه‌ای معقول برقرار کند ). اغلب اجرای راهبرد ها را مرحله عملی تدوین راهبردی می‌نامند. مقصود اجرای راهبرد ها این است که کارکنان و مدیران بسیج شوند و راهبرد‌های تدوین شده را به مرحله عمل در آورند.

 1. 13.    منظور از ارزیابی راهبرد چه می باشد به اختصار شرح دهید

در مدیریت راهبردی ارزیابی راهبرد ها آخرین مرحله به حساب می آید. مدیران نیاز شدید دارند که بدانند راهبرد های خاص و مورد نظر آنان در چه مرحله کارساز واقع می شوند: اصولا ارزیابی راهبرد ها بدین معنی است که باید در این مورد اطلاعاتی را گردآوری کرد. برای ارزیابی راهبرد ها سه فعالیت عمده به شرح زیر انجام می شوند:

1-    بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس راهبرد‌های کنونی قرار گرفته ا‌ند.

2-    محاسبه و سنجش عملکردها

3-    اقدامات اصلاحی

 

 

 1. 14.    ضرورتهای استفاده از مدیریت راهبردی را به اختصار شرح دهید.

با نگاهی دقیق به مفهوم راهبردی می­توان به ضرورت استفاده از آن پی برد. با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجه با اینگونه مسایل بیش از گذشته ملموس می­شود. این برنامه چیزی جز برنامه راهبردی نیست. مدیرت راهبردی با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده نگر، جامع نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسایل سازمانهای امروزی است. پایه مدیریت راهبردی بر اساس میزان درکی است که مدیران از سازمان های رقیب، بازارها، قیمت ها، عرضه کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، دولت‌ها، بستانکاران، سهامداران و مشتریان که در سراسر دنیا پراکنده‌اند و این عوامل تعیین کنندگان موفقیت جاری در دنیای امروز است. پس یکی از مهمترین ابزارهای که سازمان‌ها برای حصول موفقیت در آینده می­توانند از آن بهره گیرند مدیریت راهبردی خواهد بود

 

 1. 15.    مزایای بکارگیری مدیریت راهبردی را به اختصار شرح دهید(یک مورد)

-     مدیریت راهبردی به سازمان این امکان را می­دهد که به شیوه‌ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند. این شیوه مدیریت باعث می­شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت‌هایش به گونه‌ای در آید که اعمال نفوذ نماید، ( نه اینکه تنها در برابر کنش­ها، واکنش نشان دهد ) و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل در آورد.

یکی از منافع بزرگ مدیریت این است که موجب تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می شود. و موجب فرصتی می‌شود تا به کارکنان تفویض اختیار شود.  تفویض اختیار عملی است که به وسیله آن کارکنان تشویق و ترغیب می­شوند در فرآیندهای تصمیم گیری مشارکت کنند. خلاقیت،  نوآوری و خیال پردازی را تمرین نمایند و بدین گونه اثر بخشی آنان افزایش خواهد یافت.

 

 1. 16.    مفهوم چشم انداز را توضیح دهید.

جهت گیری سازمان می باشد و بیانگر هویت ،آرمان و چگونگی رسیدن به آن است .

-        چشم‌انداز یک آینده واقع‌گرایانه معتبر و جذاب برای سازمان است .

-        چشم‌انداز، نمادی جذاب از تمامی مسایلی است که برای سازمان ممکن است.

-        چشم‌انداز، سرنوشت درخشان و راه مشخصی است که هیچ سازمان دیگری، حتی سازمانی  که دقیقاً در همان کار فعالیت دارد، نمی‌تواند دارای همان چشم‌انداز باشد.

-        آینده واقع گرایانه ، قابل تحقق و جذاب برای سازمان

-        بیان صریح سرنوشتی که سازمان باید بسوی آن حرکت کند

 1. 17.    از ویژگیهای چشم اندازمطلوب چهار مورد نام ببرید؟

شفافیت جهت و مقصد              پلی بین حال و آینده             منحصر به فرد باشد

مسیر حرکت شرکت را به وضوح بیان کند

در کارکنان رضایت شغلی ایجاد نماید

 1. 18.    مفهوم بیانیه ماموریت سازمان را به ختصار توضیح دهید ؟

بیانیه ماموریت بیانگر علت وجودی سازمان است و جایگاه سازمان را از این جهت که به چه کاری اشتغال دارد نشان می دهد . برای تعریف ماموریت سازمان به چهار سؤال زیر پاسخ داده می شود:

١-  چه چیزی ؟       ٢-  برای چه کسانی؟         ٣-  چگونه ؟           ۴-  چرا ؟

 1. 19.    ویژگی های بیانیه ماموریت مطلوب چه می باشد؟(چهار مورد)

سازمان را آنگونه که می خواهد باشد معرفی نماید

سازمان  را از سایر سازمانها متمایز سازد

 بعنوان چارچوبی برای تعیین فعالیتها عمل نماید

 به حد کافی روشن و واضح باشد

بصورت یک سند کتبی ارائه گردد

 

 1. 20.    تدوین چشم‌انداز چه اثراتی در سازمان به همراه دارد ؟ (چهار مورد)

-        در مواجهه با مسایل پیش آمده سازمان فوق فعال خواهد بود

-        بکارگیری ابتکار عمل و خلاقیت در سازمان افزایش خواهد یافت

-        با مشخص شدن هدف غایی تلاش های افراد و فعالیت های سازمانی جهت می یابند.

-        هدایت نیروهای بالقوه و بالفعل و ایجاد هم نیروزایی در آنها

-        اولویت بندی تخصیص منابع و بهره گیری از امکانات و فرصت ها

-        جلوگیری از بروز بحران های احتمالی و اتلاف منابع

 

 1. 21.    تفاوتهای چشم انداز و ماموریت سازمان را به اختصار توضیح دهید.

چشم انداز دور نمای آینده سازمان را به تصویر می کشد حال آنکه در بیانیه ماموریت سازمان به شناسایی وضع موجود خویش، ذینفعان و وضعیت کسب و کار می پردازد.  

 

 1. 22.    کاربرد تحلیل SWOT: یا سوات چه می باشد.

SWOT سرواژۀ عبارات قوتها(Strenghths) ، ضعفها(Weaknesses) ، فرصتها (Opportunities) و تهدیدات (Threats) است گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان است و پس از آن می‌توان از طریق تحلیل SWOT که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد. با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل می‌شود که اولاً به تجزیه تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد.

 

 

 1. 23.    نقاط قوت و ضعف را تعریف نمایید.

نقطه قوت: عبارت از شایستگی ممتازی که بوسیله آن سازمان می‌تواند در زمینه‌هایی مانند نوع منابع مالی، تصویر مثبت ذهنی میان خریداران، روابط مثبت با تأمین‌کنندگان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد.

نقطه ضعف: نوع محددیت یا کمبود در منابع، مهارتها و امکانات و توانایی‌هایی است که بطور محسوس مانع عملکرد اثر بخش سازمان بشود. عملکرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف موثر است.

 1. 24.    نقاط تهدید و فرصت را تعریف نمایید.

فرصت: عبارت است از یک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان مانند شناخت بخشی از بازار که پیش از این فراموش شده بود. تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان

تهدید: یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین‌کنندگان کلیدی، تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و مواردی از این است که می‌توانند تهدید عمده‌ای در راه موفقیت سازمان باشند

 1. 25.                         روابط عمومی دارای چه جایگاهی در سازمان باشد ، می تواند در مدیریت استراتژیک سازمان مشارکت داشته باشد به اختصار شرح دهید.

روابط عمومی از نوع استراتژیک :  روابط عمومی زیر نظر مستقیم رئیس اداره قرار دارد در سازمانهای پیشرو که روابط عمومی ها فعالیت فکری می کنند به عنوان یک واحد ویژه استراتژیک مورد توجه واقع می گردد.  

 روابط عمومی تحلیل گر یا استراتژیک  : با برنامه است . پیشاپیش امور ، رویدادها و وقایع حرکت می کند . به سطح مشاور مدیریت ارتقا می یابد . در تعیین سیاست ها و خط مشی های سازمان مشارکت می نماید . تقویت درک متقابل با مخاطبان را هدف خود قرار می دهد . با اعتماد به نفس ، با استدلال و منطق قوی که دارد ضمن صیانت از منافع سازمان از منافع مردم و مخاطبان دیگر حمایت می کند . یک روابط عمومی مخاطب مدار است . به اهداف دراز مدت می اندیشد .

 1. 26.                      نقش روابط عمومی در نظام تصمیم‌گیری سازمان در چهار شکل می باشد آنها را نام ببرید.

اصلاح تصمیمات سازمانی

تصمیم‌سازی :

تأثیرگذاری بر فرآیند و ساخت نظام تصمیم‌گیری و عضویت در گروه تصمیم‌گیری (ائتلاف حاکم بر سازمان)

تسهیل‌گر فرآیند تصمیم‌گیری از طریق تأمین اطلاعات مورد نیاز

 

 1. 27.    نقش روابط عمومی در مشاوره به مدیران سازمان را به اختصار توضیح دهید.

ارایهٔ مشاوره به مدیریت سازمان از نقش‌های مهم روابط عمومی نوین محسوب می‌شود. در این نقش روابط عمومی حلقه واسطه ارتباطی بین مدیریت و مخاطبان سازمان است که این کار خلاء فقدان شریان ارتباطی را بین مدیریت و مخاطبان پر می‌کند. در این خصوص، روابط عمومی اطلاعات بدست آمده از اشخاص و گروههای مهم را به مدیریت منتقل می‌کند تا مدیریت به هنگام تعیین خط مشی از آنها به عنوان بازوی مدیریت برای اخذ تصمیمات و فعالیت‌های آتی سازمان استفاده کند این کار بیش از بیش نقش تعیین کننده روابط عمومی را در سازمان مشخص می‌کند.

روابط عمومی برای آن که بتواند مشاور قابل اعتماد و مطمئنی برای مدیر باشد، باید برنامه‌ریزی و سازماندهی کند؛ به گونه‌ای که بتواند به اطلاعات مورد نیاز سازمان در ابعاد گوناگون دست یابد. بدیهی است که محدوده اطلاعات گسترده هستند و از امور اداری تا سازمان‌های رقیب را دربرمی‌گیرد. علاوه بر سنجش افکار عمومی درون سازمانی،‌ بهترین سازماندهی برای تدوین و تهیهٔ اطلاعات، ایجاد «هسته مشورتی» با شرکت کارشناسان فعال، باانگیزه و با تخصص‌های مختلف زیر نظر مدیریت روابط عمومی است.

 

 

/ 0 نظر / 66 بازدید